Outsourcing

Pinnacle X_10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource_Payroll Outsourcing Thailand

10 ข้อดีของการใช้บริการบริษัท Outsource

Outsource คืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจน แต่ก็คงมีคุ้นๆ หูกันมาบ้าง แล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมว่า บริษัท Outsource เค้าทำงานกันอย่างไร เอ้าท์ซอร์สมีประโยชน์อย่างไร เราจะมาสรุปเป็นข้อๆ ให้ได้อ่านกันดังนี้นะคะ   เอ้าท์ซอร์ส (Outsource) คืออะไร Outsource (เอ้าท์ซอร์ส) คือการโอนถ่ายงานในกระบวนการทำงานบางส่วน หรือทั้งหมด ให้หน่วยงานภายนอก หรือ ... Read More