ประกันสังคม | สมัครสมาชิกผู้ประกันตนออนไลน์แล้วดียังไง

Pinnacle X Outsourcing_Blog_SSO

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที ท่านจะสามารถตรวจสอบและขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไปนี้ออนไลน์ได้ด้วยตัวท่านเอง

  1. ข้อมูลผู้ประกันตน
  2. ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  3. การเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  4. สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล
  5. การใช้สิทธิทดแทน
  6. การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
  7. ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

อยากให้ลองสมัครดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีต่อใจยังไง เวลาที่เห็นว่าเรามีเงินสมทบเท่าไหร่แล้ว เงินสงเคราะห์ชราภาพจะเป็นเท่าไหร่ ใช้สิทธิทดแทนไปแล้วได้เงินครบตามในระบบจริงหรือไม่ สำนักประกันสังคมมีคำตอบให้เราหมดหากมี่ข้อสงสัย โทรปรึกษาได้ที่ 1506

ที่มา: รายละเอียดการใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม

รูปภาพ: freepik.com

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *