#SSO ช่องทางการรับ-จ่ายเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

PXO_SSO _Payment Channels

ในยุคสมัยนี้การรับ-จ่ายเงินประกันสังคมและกองทุนทดแทนของทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างก็ทำได้สะดวกขึ้นกว่าในสมัยก่อนมาก มีช่องทางไหนเปิดบ้างดูได้จากตารางนี้เลยค่ะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506

Social Security Fund Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *