Social Security Fund Thailand

PXO_SSO_การกรอกและยื่นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง (ประกันสังคม)_Payroll Outsourcing

การกรอกและยื่นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง (ประกันสังคม สปส.1-01, สปส.1-03)

ต่อจากบทความที่แล้วเรื่อง การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีขั้นตอนอย่างไร (ประกันสังคม) วันนี้เราจะมาแนะนำการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างกันนะคะ  แต่ก่อนจะกรอกแบบฟอร์มกันคุณทราบหรือไม่ว่านายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด? เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียน?  และจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหน?   นายจ้างต้องยื่นแบบขึ้นทะเบียนฟอร์มขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างเมื่อใด? เมื่อนายจ้างมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน) ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ... Read More
ขึ้นทะเบียนนายจ้างทำอย่างไร_PXO Payroll Outsourcing Services Thailand

การขึ้นทะเบียนนายจ้างมีขั้นตอนอย่างไร (ประกันสังคม)

การขึ้นทะเบียนนายจ้างทำอย่างไร? เริ่มตรงไหน? ทำออนไลน์ได้เลยรึเปล่า? ใช้แบบฟอร์มอะไร? ดาวโหลดได้ที่ไหน? เอกสารประกอบมีอะไรบ้าง? คำถามมากมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ทุกท่านล้วนต้องค้นหาคำตอบเมื่อเริ่มกิจการ ทั้งนี้ประกันสังคมระบุไว้ว่าการขึ้นทะเบียนนายจ้างต้องทำภายใน 30 วันหลังจากมีการจ้างงานลูกจ้างคนแรก ทำอย่างไรนั้นเรามีคำตอบให้ที่นี่คะ โดยจะเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงที่ได้สะสมมาจากหลายๆส่วน ทั้งที่ทำให้บริษัทเราเองและที่ทำให้ลูกค้า เราจะสรุปให้เป็นหัวข้อๆ จะได้อ่านง่ายๆ ดังต่อไปนี้นะคะ ขึ้นทะเบียนนายจ้างทำออนไลน์ได้เลยทันทีรึเปล่า? คำตอบคือยังไม่ได้คะ!!!  ณ ธันวาคม 2561 ... Read More