“ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาทต่อราย ตั้งแต่ 23 ต.ค.–31 ธ.ค.2563

PXO ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท

“ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค.2563 ศบศ. รอนำเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า #ช้อปดีมีคืน #ค่าลดหย่อน #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช้อปดีมีคืน เสนอโดยกระทรวงการคลัง ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน โดยเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ประกอบการค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

มาตรการนี้จะไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

ที่มา: www.posttoday.com

ArticleIncome TaxUpdates

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *