กฎหมายแรงงาน

New_ Lalour Law Thailand_กฎหมายแรงงาน_PXO Payroll Outsourcing Services Thailand

Update! กฎหมายแรงงานใหม่ – ลูกจ้างยิ้ม ผ่านร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานใหม่ ประโยชน์เพิ่มเติมเพียบ!

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่เพิ่งผ่านมานี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จากฉบับปี  2541 (ฉบับที่ 7) โดยที่ประชุม สนช. เห็นชอบทั้งหมด 25 มาตรา  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 เมษายน ... Read More